Product Category

1725

Product Filters

Price

20  -  1680

PITA CHIPS QUINOA 1OZ

RD$ 70.00 RD$ 70.00 70.0 DOP

PITA CHIPS CHIA 1OZ

RD$ 70.00 RD$ 70.00 70.0 DOP

PITA CHIPS AJO ORÉGANO 1OZ

RD$ 70.00 RD$ 70.00 70.0 DOP

GALLETA TAHINI ALMOND

RD$ 85.00 RD$ 85.00 85.0 DOP

PIÑA DESHIDRATADA ORGÁNICA

RD$ 110.00 RD$ 110.00 110.0 DOP

MANGO DESHIDRATADO TIRAS ORGÁNICO

RD$ 110.00 RD$ 110.00 110.0 DOP

MANGO DESHIDRATADO RODAJAS ORGÁNICO

RD$ 110.00 RD$ 110.00 110.0 DOP

HICKORY SMOKE TURKEY JERKY 1.5OZ

RD$ 175.00 RD$ 175.00 175.0 DOP

ORIGINAL BEEF JERKY 1.5OZ

RD$ 195.00 RD$ 195.00 195.0 DOP

BEEF TERIYAKI JERKY 1.5OZ

RD$ 195.00 RD$ 195.00 195.0 DOP

VEGAN BROWNIE COOKIES GF

RD$ 210.00 RD$ 210.00 210.0 DOP

PAN DE GUINEO GF

RD$ 210.00 RD$ 210.00 210.0 DOP

PITA CHIPS QUINOA 7OZ

RD$ 225.00 RD$ 225.00 225.0 DOP

PITA CHIPS CHIA 7OZ

RD$ 225.00 RD$ 225.00 225.0 DOP

PITA CHIPS AJO ORÉGANO 7OZ

RD$ 225.00 RD$ 225.00 225.0 DOP

PAN DE CHOCOLATE GF

RD$ 270.00 RD$ 270.00 270.0 DOP

VEGAN ALMOND LEMON STICKS GF

RD$ 285.00 RD$ 285.00 285.0 DOP

CHEWY COOKIE BITES GF

RD$ 285.00 RD$ 285.00 285.0 DOP